Ashtanga Yoga so Sisou

ASHTANGA YOGA so SISOU

Poznáme ľudí, ktorých joga zbavila migrény, bolesti pohybového aparátu, depresií, ale aj takých, ktorým joga zmenila úplne celý život.
Ashtanga (Aštanga) Yoga je tradičná škola yogy s koreňmi siahajúcimi až 5000 rokov dozadu. Je to dynamický systém jogy založený na dychu, pohybe, striedaní pozícií v definovaných a opakujúcich sa sériách, disciplíne a dlhoročnom štúdiu. Tento štýl jogy pracuje s vnútorným ohňom (agni), ktorý v spojení s dychom a pozíciami rozpúšťa a vytláča toxíny z tela, dáva veľmi silné a pevné, no zároveň ohybné a zdravé telo. V neposlednom rade je to doživotná spirituálna (ale nie asketická) cesta, životný štýl a spôsob slobodného a uvoľneného myslenia.

Cvičíme každý piatok v priestoroch Centra na Fraštackej ul. 29 o 18:30hod. Na hodinu sa prihlasujte výlučne týmito spôsobmi:

1., Facebook: dať páči sa mi na stránku DoYoga.sk. Na Facebookovej stránke je uvedená anketa s dátumom a časom hodiny. Stačí kliknúť na ,, Prihlasujem sa,,

2., Email: doyogask@gmail.com. Zaslaním emailu na vyššie uvedenú adresu. Postačuje napísať meno + priezvisko, prihlasujem sa na jogu ktorá sa  bude konať dňa: dátum.